Diakone Ieva Puriņa (dzim. Kļaviņa) praktisko pieredzi ieguva, kalpojot no 2005. līdz 2007. gadam Beļģijas Latviešu evaņģēliski luteriskajā draudzē (LELBĀL) un Rīgas Evaņģēliskajā draudzē kopš tās dibināšanas 2009. gadā, atvietojot draudzes mācītāju, un viņa arī turpmāk kalpos Rīgas Evaņģēliskajā draudzē. Puriņa aktīvi darbojas Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienībā un 2013. gadā pārstāvēja to un LELBĀL Pasaules luterāņu federācijas organizētā konferencē par sieviešu ieguldījumu Reformācijas kustībā un dzimumu taisnīguma jautājumiem baznīcas struktūrās un plašākā sabiedrībā šodien.

Mācītāju amatā ieveda archibīskaps Elmārs E. Rozītis, bīskape emer. Jāna Jēruma Grīnberga, prāveste Ieva Graufelde, mācītāja Vaira Bitēna, vācu baznīcas Latvijā mācītājs Markus Schoch, un prāvests Klāvs Bērziņš. 

Pēc dievkalpojuma draudze savā kafijas pēcpusdienā svinēja jaunās mācītājas ievešanu amatā.  Svētdienas skolas bērni novadīja kopējās dziesmas "Svēts ir tas Kungs" dziedāšanau. Draudzes valdes priekšsēdētājs Andris K. Bērziņš apsveica Ievu ar jaunā amata iegūšanu un atgādināja draudzie, ka Ieva jau piedalijās draudzes dibināšanā un kopš tā laika ir atbalstījusi draudzi ar saviem darbiem. Bērziņš uzsvēra, ka viņš cer, "ka Ievas ordinācija arī iedrošinās citas sievietes kuraas vēlas kalpot Dieva labā neuzdot cerību savā valstī strādāt garīgajā darbā." Ievu arī apsveica archibīskaps Elmārs E. Rozītis un prāvests Klāvs Bērziņš, kurš nodeva Ievai lietošanā amata krustu.


Vairāk pasākuma bildes redzamas šeit fotogalērijā.