Labdarība

Viens no Rīgas evaņģēliskās draudzes (RED) uzdevumiem ir vākt ziedojumus no draudzes locekļiem,
labvēļiem un plašākas sabiedrības Latvijā, kurus RED izmantotu labdarības mērķiem. Papildus
draudzes labdarības darbs ir kļūt par „Labdarības tiltu” starp ziedotājiem ārpus Latvijas un Latvijā.
Mūsu labdarības starpniecība ir būt par vidutājiem un garantēt, lai ziedojumi nonāktu savā mērķī.

Ziedotājs pats var noteikt un izvēlēties, kam konkrētais ziedojums ir domāts un RED garantē, ka šis ziedojums nonāks līdz mērķim. Ja ziedojums ir bez konkrēta mērķa, tad RED valde nolemj, kādam mērķim atvēlēt ziedojumu.

Ieskats paveiktajā pēdejos gados:
  • Ikgadējie ziedojumi ģimenēm laukos „Skolas soma”. Ar mērķi atbalstīt ģimenes un sagatavot bērnus pirmajam skolas gadam jau vairākus gadus Rugāju skolas pirmklasniekiem RED dāvā pilnas skolas somas ar nepieciešamajām skolas burtnīcām un piederumiem;
  • Ikgadējā ekskursija Rugāju  pirmklasniekiem uz Rīgu, kurā iekļauts Lido "Atpūtas centra" apmeklējums, ekskursija Vercīgā un piedalīšanās ģimenēm veltītā dievkalpojumā;   
  • ziedojums sabiedriskai organizācijai "Ģimenes šūpulis", kas sniedz patvērumu grūtībās nonākušām, vientuļām grūtniecēm un izglītojošu atbalstu ikvienai sievietei gaidībās; 
  • ziedojums  Servisa suņu biedrībai "TEODORS", kas  veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu palīdzību;
  • Zviedru – Latviešu organizācijas un Sandby vikariāta fonda atbalsts „Bērnu atpūtas nometnei” latviešu un zviedru Baznīcas īpašumā Sandbijā, Zviedrijā. 20 bērni no daudzbērnu ģimenēm kopā ar četriem skolotājiem no Rugājiem, Latgales reģionā pavadīja 3 nedēļas Zviedrijā;
  • Māc. K. Bērziņš ar kundzi, gan kā RED mācītājs, gan LELBĀL Vācijas prāvests un virsvaldes loceklis, izmaksāja LELB mācītāju 23 atraitnēm LELBA ziemsvētku veltes;
  • Filadelfijas latviešu Ev. Lut. Sv. Jāņa baznīcas mācītājas Ievas Dzelzgalvis ziedojums Talsu un Tukuma zupas virtuvēm; 
  • Stokholmas Ev. Lut. latviešu draudzes Lieldienu Dievkalpojuma ziedojums ģimenei no Rugājiem, ģimenē aug 7 meitas;
  • Stokholmas Ev. Lut. latviešu draudze ziedoja Alūksnes rajona Ziemeru pamatskolas daudzbērnu ģimenēm (kopā 23 bērniem), lai segtu skolā izmaksas par ēdināšanu līdz skolas gada beigām;
  • Ziedojums no RED kolektes un no LELBA (ASV) Palīdzības nozares „Mazās Māriņas operācijai”.
Vairāk informācijas par draudzes „Labdarības tilta” darbību un iespēju līdzdarboties var pajautāt epastā: info@redraudze.lv.