Ietagotie ieraksti 'sprediķis'.
Andris Bērziņš  •  12 Feb., 2014

Ievas Puriņas sprediķis ordinācijas dievkalpojumā

Mateja evaņģēlijs 5:13-16: „Jūs esat zemes sāls, bet, ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā neder vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.”

Esiet sveicināti, mīļā draudze un godātie viesi!

Man ir patiess prieks jūs sveikt šajā man tik nozīmīgajā dienā. Es pateicos Dievam, draudzei un baznīcai par man uzticēto mācītāja amatu un paļaujos uz Dieva un jūsu palīdzību tajā, lai es to pēc labākās sirdsapziņas pildītu par svētību cilvēkiem un par godu Dievam.

Zīmīgi, ka šodienas lasījumā ir ļoti skaists un iedvesmojošs teksts no Jēzus Kristus Kalna sprediķa, ko dzirdējām pirms brīža.

Lasīt tālāk