Svētdien, 16. oktobrī pulksten 14.00 Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā notiks LELB pasaulē Pateicības dievkalpojums par godu mūsu Baznīcas 100 pastāvēšanas gadiem.

Dievkalpojumā kalpos LELB pasaulē archibīskape Lauma Zušēvica un LELBP Latvijas apgabala garīdznieki: prāveste Ieva Puriņa, bīskape emer. Jāna Jēruma-Grīnberga, prāv.emer. Kārlis Žols, mācītāji Ivo Rode, Guntis Bukalders, Dr. Dace Balode, Ainārs Kostanda, Rudīte Losāne, Varis Bitenieks un Elīza Zikmane.

Visi ir aicināti un gaidīti! Sīkākai informācijai: https://www.lelbpasaule.lv/latvijas-evangeliski-luteriskas-baznicas-pasaule-pateicibas-dievkalpojums/