Īpašie viesi kafijas galda pēcpusdienā – Astrīde Ivaska un Anita Rožkalne

Pēc Annas Žīgures ciemošanos mūsu draudzē, turpinājām papildināt kafijas galda pasēdēšanu ar literāru piedevu. Priecājamies, ka 21. aprīlī mūsu draudzes locekle, rakstniece un dzejniece Astrīde Ivaska, mūs iepazīstināja ar savām grāmatām. Nesen arī iznākusi Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieces Anitas Rožkalnes grāmata "Lauva: Dzejniece Astrīda Ivaska". Priecājamies arī, ka Anita Rožkalne piekrita mums pastāstīt par šīs biogrāfijas tapšanu.