• 3. aprīlī --attālināti
  • 10. aprīlī (Pūpolu svētdiena)--Gunta Bukaldera ordinācijas dievkalpojums Akas ielā 13 un attālināti
  • 15. aprīlī (Lielā Piektdiena)--attālināti pulksten 18.00
  • 17. aprīlī (Kristus Augšāmcelšanās svētki--Lieldienas) --Akas ielā 13 un attālināti