Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. (Mt. 18:20)

Kas ir Rīgas Evaņģēliskā draudze?

Mēs esam evaņģēliski luteriska draudze, kas darbojas Rīgā. Esam atvērti jaunām idejām, uzsveram mīlestību savam līdzcilvēkam un piekopjam tradīcijas, kādas bija raksturīgas latviešu luterāņu baznīcai pirms 2. pasaules kara un arī šodienas Rietumeiropas luterāņu baznīcās. Aicinam visus, kas vēlas, piedalīties dievkalpojumos. Draudze ir dalībniece Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Latvijas iecirknī.

Nākamie dievkalpojumi:

Dievkalpojumi notiek 2. un 4. mēneša svētdienās, Metodistu baznīcā, Akas ielā 13.
  • 22. janvārī, plkst. 13.00 (bez kafijas galda un svētdienas skolas)
  • 12. februārī, plkst. 13.00 (ar kafijas galdu un svētdienas skolu
  • 26. februārī, plkst. 13.00 (bez kafijas galda un svētdienas skolas)


Draudzes valde 2015. gada augustā