Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. (Mt. 18:20)

Kas ir Rīgas Evaņģēliskā draudze?

Mēs esam evaņģēliski luteriska draudze, kas darbojas Rīgā. Esam atvērti jaunām idejām, uzsveram mīlestību savam līdzcilvēkam un piekopjam tradīcijas, kādas bija raksturīgas latviešu luterāņu baznīcai pirms 2. pasaules kara un arī šodienas Rietumeiropas luterāņu baznīcās. Aicinam visus, kas vēlas, piedalīties dievkalpojumos.

Nākamie dievkalpojumi:

Visi dievkalpojumi notiek Metodistu baznīcā, Akas ielā 13.
  • 8. maijā, plkst. 13.00
  • 12. jūnijā, plkst. 13.00

Draudzes valde 2015. gada augustā